Když bývalo XIX. století

Armády Bosny

12. únor 1849

Z Brodu 12. února.
Po celé Bosně činí se přípravy k vojně. Od hodnověrných lidí jsem se právě dověděl, že do Trávníku přibylo as 30.000 řadového vojska tureckého. Ještě něco. Vezír povolal všechny pašy k sobě. To něco znamená! Pravou toho příčinu nemohu ještě udati. Jedni praví, že svou sílu a vojsko proto sbírá, poněvadž zamýšlí v měsíci březnu udeřiti na Srbsko, a druzí opět praví, že je tomu příčina příchod ruského vojska do Srbska. (?) Ať je tak nebo onak, vojsko se přece sbírá proti Srbsku.

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849