Když bývalo XIX. století

Přeložení sídla císaře do Vídně

22. únor 1849

Dne 22. Vídeňští měšťané sbírají podpisy na adressu k císaři, v kleré JMst prosí, by své sídlo přeložil z Holomouce do Vídně. Již našla kolik tisíc podpisů, mezi nimi i mnoho od notabilit.

Zdroj: Národní Noviny č. 49, 27.2.1849