Když bývalo XIX. století

Římští triumviři

12. únor 1849

Z Říma 12. února.
Ústavní sněm jmenoval již triumviry; tito jsou: advokát Armelini, advokát Aurelio Saliceli (Neapolilán, který již v království neapolském byl ministrem milosti a spravedlnosti) a soudní ouředník Montechi, jenž byl oudem výboru pro bezpečnost. Tito tři budou tvořiti raddu čili výbor, klerý bude tvořiti výkonnou moc. Triumviři jsou odpovědní a mohou býti svrženi.

Zdroj: Národní Noviny č. 49, 27.2.1849