Když bývalo XIX. století

Vídeňské úmluvy základem bruselské porady

21. únor 1849

Z Paříže 21. února.
Journal des Débats přináší z Brusselu zprávu, že Colloredo při otevření Brusselských porad oznámil, že Rakousko od porad hnedle odstoupí, jestli všickni oučastníci neohlásejí ve jménu svých vlád, že chtějí za základ u vyjednávání položiti Vídeňské úmluvy od 1815. Rakousko a jeho spojenci že jsou pevné odhodláni, udržeti platnost těchto úmluv v celém jich objemu.

Zdroj: Národní Noviny č. 49, 27.2.1849