Když bývalo XIX. století

Půjčka pražským řemeslníkům

1. březen 1849

Z Prahy.
V poslední schůzce řemeslnické jednoty, při kteréž přednostové a výborové pořádku velmi četně shromážděni byli, oznámil jednatel Nikšič, že z jistých pramenů se dovídá, že ministerstvo by se uvolilo, zdejším řemeslníkům 100.000 zl. k podpoře zapůjčiti, kdyby řemeslnická jednota v záležitosti té prosbu na ministerstvo vznesla. Uzavřeno jest, by se žádost v takovém smyslu zhotovená zvláštní deputací ministerstvu předložila. Za oudy deputace té byli voleni pp. Richter, Mařik, Suchý a Pštros ml., a po dobrovolném odstoupení toho p. Nikšič.

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849