Když bývalo XIX. století

Trůnní řeč pruského krále

26. únor 1849

Z Berlína dne 26. února.
Dnes před polednem zahájil král pruský sněm; četl tuto trůnní řeč:

Pánové poslanci první a druhé komory! Události, které vám všem jsou čerstvě v paměti, přinutily mne v prosinci m. r. rozpustiti sněm ke sjednání o ústavě povolaný. Zároveň jsem - jsa přesvědčen o neodbytné potřebě konečného obnovení pevného veřejného právního stavu - udělil zemi ústavu, jejímž obsahem mé v březnu min. roku udělené přípovědi věrně jsou vyplněny.

...

Užší spojeni německých států do státu spolkovního je stále předmět mých nejživějšich přání. Má vláda hleděla poctivou horlivostí k tomu, aby velký tento oučel - pro nějž Prusko obětí nebude se štítiti - dosažen byl. Cesta k usrozumění všech německých knížat s německým nár. sněmem ve Frankfurtě je již ražena.

...

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849