Když bývalo XIX. století

Výsledek deputace pražské k vládě

1. březen 1849

Sezeni městské raddy dne 1. března.
Člen raddy V. Seidl (...) pak oznámil výsledek deputace k vládě stranu negativního stavu finančního města Prahy poslané. Dostal totiž dopis od ministerstva vnitřních záležitostí, v němž se k pozdvižení nyní ladem ležícího průmyslu a k odstranění nouze řemeslníků 100.000 zl. ze státní kassy vykazuje. Obec tedy, sděloval měšťanosta dále, nedostala - nic, a o těch 100.000 zl. se pro neurčitost významů neví, jestli jsou dar nebo jenom půjčka bez ouroků, pročež se nový dotaz na ministerstvo v ohledu tom učinit musí. Ministerstvo prý proto obci nedalo nic, proto žeby všecka jiná města bombardováním nebo jinými trampotami v nedostatky uvedená pak přišla a o pomoc prosila, čímž by státní kassa, beztoho již dost chudá, tím více zchudla.

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849