Když bývalo XIX. století

Uherské bankovky

24. únor 1849

Z Vídně.
Uherské bankovky jsou zde od 24. t. m. zapovězeny; v obchodu jich nesmí býti užíváno a u koho se postihnou, mají být odnímány a k nejbližší zemské knížecí kasse býti odevzdány, která je odvede k státní centrální kasse. — Nařízení toto způsobilo velké pohoršení, poněvadž je byl dříve Windischgrätz prohlásil za platné.

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849