Když bývalo XIX. století

Dembinski nedaleko Peště

2. březen 1849

Z Pešti dne 24. ledna.
Není žádné pochybnosti, že polský generál Dembinski s velkým vojem maďarským najednou se zjevil nedaleko Peště v Hatvanu. Tušíme, že tam přijde k silnému sražení mezi oběma vojsky. Odsud vytáhla větší část vojska proti Dembinskému. Včera předpolednem přišla sem zpráva o bitce u Solnoku, kde císařští na levém břehu Tisy od velikého počtu honvédův náhle byli přepadeni, ale je odrazili.

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849