Když bývalo XIX. století

Bém byl jižjiž chycen

22. únor 1849

Dne. 22. byl Bém jižjiž chycen. Důstojník jeden od Bianchi již ho držel, ale Košutovi husaři ho osvobodili. V Broose, kde si Bém, byv raněn u Salzburgu, dva prsty dal odejmouti, našla se po něm tobolka a pečeť (v uherském znaku orel polský).

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849
[Bém, 1849]