Když bývalo XIX. století

Přání rakouské strany sjezdu Brusselského

23. únor 1849

Z Londýna dne 23. února píše Times: Hrabě Colloredo přijel sem, ne aby nastoupil hned své místo jakožto vyslanec rakouský u dvoru anglického, nýbrž jen aby vládě anglické oznámil přání vlády rakouské strany sjezdu Brusselského. Máme za to, že slova plnomocníka rakouského zmaří illuse, kterým řečený sjezd dal původ. Dvůr Vídeňský oznamuje, že nechce ustoupiti ani kus svého práva na království lombardsko-benátské, a že jest odhodlán hájiti svá práva všemi silami mocnářství, kdyby zrovna na ně mělo býti saženo.

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849