Když bývalo XIX. století

Deputace císaři Ferdinandovi

3. březen 1849

Včera šla k císaři Ferdinandovi deputace z městské raddy s prosbou, by ještě déle v Praze pomeškal. Pověsti, že Praha brzo do stavu obležení uvedena bude, císaře totiž přiměly, k odjezdu z Prahy se hotovit.

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849