Když bývalo XIX. století

Prof. Mařan kanovníkem

3. březen 1849

Na uprázdněné místo kanovnické na hradě Pražském byl zvolen prof. Mařan, výtečný orientalista.

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849