Když bývalo XIX. století

Vojenské přípravy

23. únor 1849

Z Poznaň 23. února.
Obyvatelstvo zdejší jest veskrz toho mínění, že jest zahraniční válka za prahem. K tomuto mínění zavdávají příčinu vojenské přípravy, které se zde i v celé provincii konají, a i to, že nejspíše zdejší posádka, pátý armádní sbor, k hotovosti se připraví.

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849