Když bývalo XIX. století

Diplom Radeckému

3. březen 1849

Obec Videňská poslala Radeckému diplom od Grillparzera vyhotovený a od mnoha zdejších umělců skvostně vyvedený, v němž mu dává čestné měšťanstvi Vídeňské.

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849