Když bývalo XIX. století

Vyměňování uherských bankovek

3. březen 1849

Ministerstvo přikázalo rak. nár. banku, aby vyměňování uherských 1- a 2zlatovek za rakouské bankovky neprodleně zařídil, větší bankovky nebudou vyměňovány ani v obchodu trpěny. Výměna tato bude 3,900.000 obnášet. Vyjednání náhrady banku za to povinné ponechává finanční ministerstvo na pozdější čas. K prozatímnímu krytí vydané sumy budou bankovní direkci státní 3pctové poukázky vydány.

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849