Když bývalo XIX. století

25. váleční bulletin

3. březen 1849

25. váleční bulletin. JOsv. maršál kn. Windischgrätz hnul se dne 24. února z Budína a přeložil téhož dne svůj hlavní stan do Hatvaně a dne 25. do Děnděše. Tím je spojení se sborem pana podmaršála hr. Šlika docíleno.

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849