Když bývalo XIX. století

Opět jezdí tahy z Prahy do Vídně

1. březen 1849

Od 5. března 1849 jezdí opět tahy z Prahy přes Brno do Vídně (totiž do Florisdorfu) a obráceně, jakož i nyní působící poštovní a smíšené tahy dle řádu jízdního od 1. ledna t. r. vydaného.

Též i tahy s nákladem budou opět denně až do Florisdorfu jezditi, přičemž jedinká změna nasloupí, že totiž ve Florisdorfu samém toliko třikrát týdně, a sice v outerý, ve čtvrtek a v sobotu zboží k rozesílání přijímáno bude.

Tahové odcházejí tedy, od 5. března l. r. počínajíc, takto:

Z Prahy přes Brno do Vídně.
Tah s osobami   v 5 hod. 30 min. ráno.
Tah poštovní  v 7 hod. 30 min. večer.
Tah s nákladem  v 8 hod. večer.
Z České Třebové do Holomouce.
Smíšený tah  ve 2 hod. 26 min. ráno.
Smíšený tah  v 3 hod. 25 min. odpoledne.
Z Brna přes Českou Třebovu do Prahy.
Tah s osobami  v 11 hod. 25 min. předpolednem.
Tah poštovní  v 2 hod. 20 min. ráno.
Tah s nákladem  v 7 hod. 30 min. ráno.
Z Holomouce do Třebovy.
Smíšený tah  v 6 hod. 45 min. ráno.
Smíšený tah  v 10 hod. 30 min. před polednem.

Ostatní jest obsaženo v řádu jízdním veřejně přilepeném od 1. ledna t. r.

V Praze 1. března 1849.

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849