Když bývalo XIX. století

Bémova pečeť

4. březen 1849

V posledních bitvách gen. Béma s podm. Puchnerem blíže Sibína byla nalezena Bémova pečeť. Viděti je na ní spojené znaky Uher a Polska, nad nimi znak prozřetelnosti Boží (oko Boží); pod znakem je nápis: Táburnok Bem. Dokola je nápis! Magyar hadsereg fövezére. - 1. legio Polska. (Vrchní vůdce maďarské armády. - 1. legie polská.)

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849