Když bývalo XIX. století

Návrhy ministra Sterbiniho

17. únor 1849

Z Říma 17. února.
Návrh ministra Sterbiniho, aby se duchovenské statky v zemi za statky národní prohlásily, jest již přijat a dne 13. února dekretem potvrzen. Novější návrh Sterbiniho, jejž v ústavodárním sněmu učinil, jest, aby se co nejdříve pro světské a klášterní kněžstvo ohledem na kněžský stav jednotlivců bez výmínky civilní lista vyhotovila a grunty duchovenských nadání občanům římské republiky v pacht dány byly.

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849