Když bývalo XIX. století

Návrhy ministra Sterbiniho

4. březen 1849

Sezení městské raddy dne 3. března. Nejdřív rokováno jest o tom, jestli a jakým spůsobem se chudině Pražské nádennická práce vykázati má. Uzavřeno, by se zdejším nádenníkům na půdách obci patřících práce dala, a by se co nejpřísněji cizí nádenníci od práce vyhražovali, poněvadž především povinností obce a jejich zástupců je, o chudinu vlastní pečovat.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849