Když bývalo XIX. století

List papeži od ruského císaře

21. únor 1849

Z Říma dne 21. února se píše, že ruský císař v uctivém a úslužném listu papeži nabízel pomoc vojenskou a obzvláště peníze. Také se povídá, že si papež od ruského císaře vypůjčil 6 milionů skudů.

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849