Když bývalo XIX. století

Válka s Dánskem

6. březen 1849

Pro možné vypuknutí války s Dánskem bude na meklenburgském pomezí státi pruský observační sbor 20.000 mužů silný, jehož hlavní stan bude v Perlebergu. Pro ochranu vévodství Šlesvík-Holštýna vtrhne do země prozatím říšská armáda z vojsk menších severních vladařů.

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849