Když bývalo XIX. století

Návrh zrušit trest smrti

27. únor 1849

Z Darmstadtu 27. února.
Ministerní radda Lindelof předložil v dnešním sezení II. sněmovny návrh, aby byl zrušen trest smrti, a odůvodnil jej, navrhuje, aby místo trestem smrti trestáno bylo doživotní káznicí.

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849