Když bývalo XIX. století

Dostavění Louvru

22. únor 1849

Z Paříže, 22. Února.
Lacrosse, ministr veřejných prací, předložil sněmu návrh o dostavění Louvru. Ta strana, která se má nyní dostavěti, bude obsahovati knihovny a umělecké i průlmysnické výstavy, stavba přijde na 31,000,000 franků, outraty se zapraví z mohovitosti staré civillisty.

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849