Když bývalo XIX. století

26 menších států přidalo se k Prusku

2. březen 1849

Ze zemí papežských. Ministr války, Mr. Campello, odpověděl na interpellaci, v jakém stavu vojsko římské se nalézá, že stav vojska jest opravdu bídný. Oděv vojska prý jest špatný, vojsko nemá oděvu, nemá náboje a co jde nade všecko, není kázně. ... „O důstojnická místa se uchází lidí dost" pravil s prostou otevřeností, „ale za sprostého se nehlásí nikdo."

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849