Když bývalo XIX. století

Zamezení tržby s otroky

24. únor 1849

Z Londýna, 24. Února.
Na návrh biskupa Oxfordského byla v hořejší sněmovně sestavena komisse, která by ohledala, jakby s větším prospěchem dala se zamezili tržba s afrikánskými otroky.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849