Když bývalo XIX. století

Dánsko strojí k vojně

2. březen 1849

Dánská vláda strojí prý k vojně své loďstvo, totiž jednu řadovou loď, 10 fregat, 4 briggy, 3 menší lodě, 2 oddělení dělových čajek a 10 parolodí, a to všecko na Němce.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849