Když bývalo XIX. století

100.000 zl. ku podpoře chudého obyvatelstva

4. březen 1849

Z Prahy. V posledním sezení městské rady oznamoval méšťanosta shromáždění, že císař pán podlé dopisu od 13. Února městu našemu 100.000 zl. na stříbře povoliti ráčil. Summa tato má se naložiti ku podpoře chudého obyvatelstva Pražského a zemské presidium jest splnomocněno, by peníze tyto kameralním ouřadem vyplatilo.

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849