Když bývalo XIX. století

Telegraf přes Linec do Solnohradu

4. březen 1849

Z Vídně, 28. Února.
Ministerní rada nařídila, aby byl zřízen elektro-magnetický telegraf přes Linec do Solnohradu, kdež má býti spojen s telegrafickou čárou bavorsko-wüttemberksko-bádenskou. Tím by se docílilo rychlé spojení s Frankfurtem (nad Mohanem) a s Francouskem. Čára telegrafická bude zřízená podlé poštovní silnice, protože v tu stránu ještě žádná nevede železná dráha. Zřízení telegrafické čáry do Gorice má býti prozatím odloženo, za to se ale zřídí z Terstu do Poly.

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849