Když bývalo XIX. století

V královském divadle v Glasgowě hořelo

19. únor 1849

Dne 19. t. m. se přihodilo v Glasgowě veliké neštěstí. V královském divadle bylo četné obecenstvo shromážděno a kus se právě začal; tu povstal v divadle křik: „Hoří!" Plyn se totiž vyhrnul a byl na blízku stojícím sluhou z nenadání zapálen. Přišli sice hasiči, ale tím jen se zvětšili nepořádek. Přese všecka napomínání, by nikdo nevycházel, pádilo všecko na překot ven, kdo jen kudy mohl. Následek zoufalého outěku tohoto byl, že čtyry a šedesáte osob hned o život přišlo a mnohem více ještě v mačkanici škodu vzalo. Když zase pořádek poněkud byl uveden, byli ubozí do blízkých stavení odnášeni. Mrtvé odnesli do nemocníce v Clyde-Street. Větší díl z nich byli mladíci Čtrnácti—sedmnáctiletí. — Divadlu nebylo uškozeno.

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849