Když bývalo XIX. století

Petice proti emancipaci židů

2. březen 1849

Z Kroměříže 2. března.
Neustále přinášejí sem deputace petice a adressy proti emancipaci čili vymanění židů; aniž o takové lidi na venku není potíže, kteří naše venkovany pilně v tom ohledu podpalují a navádějí, doufajíce buď lid náš k všelikým krokům nerozvážcným navésti, aneb používajíce ode dávna udržované zášti proti národu židovskému, a oslabiti důvěru ku sněmu, kterýž, jak takoví lidé vypravují, židům prý chce dáti právo nad křesťany. Doufáme však, že zdravý rozum národu našeho nedá se svésti od spravedlivosti, kterouž i on sám vyhledává.

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849