Když bývalo XIX. století

Pro válku je potřeba peněz

23. únor 1849

Z Říma 23. února.
Ve včerejším sezení konstituanty mluvilo se nejvíce o Ferraře; činilo se množství návrhů pro válku, ale konec koncem byl, že je potřeba peněz.

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849