Když bývalo XIX. století

Sněm rozpuštěn jest

7. březen 1849

Z Kroměříže dne 7. března.
Dnes časně ráno nás překvapila velmi podivná novina. Vojsko obstoupilo časně ráno dvůr arcibiskupského palácu, kde se až posud sněmovalo, chodby v prvním a druhém poschodí byly taktéž vojskem obsazeny a dvéře odborů sněmovnich od vyšších důstojníků vojenských uzavírány. Žádný nevěděl, k jakému oučelu se to vše děje. Posléz se to vyjasnilo. Na vrata zámecké byl najednou přilepen manifest císařský, v kterém se oznamuje, že sněm rozpuštěn jest, a že nám cisař oktroyovanou ústavu udělil.

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849