Když bývalo XIX. století

Dánsko jest nyní k válce připraveno

24. únor 1849

Z Kodaně 24. února.
Podle udání novin Hamburger Corr. bude celé dánské lotďstvo u velmi větším počtu než v loni v krásném čase k plavbě připraveno; vojsko na zemi začíná se na šlesvík-holštýnských hranicích shromážďovati, a zdejší pluky jakož i obrana dostaly již rozkaz k pochodu. Okolo Koldingu stahuje se podle jiných něm. novin 20 — 30.000 mužů, a ve Fridericii, kteráž jest opevněna, jsou pro 6 tisíc mužů byty připraveny. I šlesvík-holštýnské noviny oznamují, že se dánské vojsko na Königsou pořád četněji stahuje; všechny zprávy se tedy shodují v tom, že jest Dánsko nyní právě tak k válce připraveno, jako na jaře lonského roku.

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849