Když bývalo XIX. století

Rakušané táhnou proti Toskánsku

2. březen 1849

Janovské Noviny od 2. března potvrzují zprávu, že táhne 6000 Bakušanů (a Modenských) proti Toskánsku, a oznamují, že Guerazzi žádal sardinskou vládu o ochranné prostřednictví.

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849