Když bývalo XIX. století

Počet padlých Britských v bitvě se Sikhsskými

3. březen 1849

3. března.
Rozličně se udává počet padlých Britských v bitvě se Sikhsskými v Asii dne 13. ledna. Jedna zpráva zní, že jest 3500 zabitých a raněných, jiná, že jich jest 2500, a opět jiná, že jich jest 2270, mezi nimi 22 mrtvých a 66 raněných důstojníků. Výsledek bitvy byl tak málo rozhodný, že Sikhsové se poznovu postavili a ke cti toho dne stříleli. Při vzdání tvrze Multanské Angličanům bylo 3—4000 mužů zajato.

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849