Když bývalo XIX. století

Kalifornské zlato

3. březen 1849

Z Londýna 3. března.
V Londýně se očekává připlutí královské lodě „Pandora" s 900.000 lib. sterl. kalifornského zlata.

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849