Když bývalo XIX. století

Generál Šimunić porazil Maďary u Neuhäuslu

2. listopad 1848

Z Holomouce 2. listop.
Dle jistých zpráv porazil generál Šimunić Maďary u Neuhäuslu, které místo také obsadil.

Maďaři zacházejí ukrutně se Slováky, jichž se celé zástupy na Moravu utíkají. Brzy-li pak se dostane Slovakům nějakého ulehčení?

V Brně nebyl pokoj více rušen; v pondělí sejde se tam zase sněm, ačkoliv se mnozí pro přeložení z němu do Holomouce prohlásili. Demonstrace a adressy sedláků neberou ani konce.

Známý Dr. Dietrich v Opavě jest prý zatknut, poněvadž měl podílu v posledních výtržnostech ve Slezku - Hr. Auersperk jest prý jmenován komandujícím pevnosti Holomoucké.

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848