Když bývalo XIX. století

Windischgrätz jest raněn

6. březen 1849

Z Pešti dne 6. března podáváme tyto důležité zprávy podle Vídeňských novin Presse:
...
Hlavní stan Windischgrätzův jest opět do Budína přeložen. Windischgrätz jest raněn a velitelství nad celou armádou jest odevzdáno hr. Šlikovi.

Zdroj: Národní Noviny č. 60, 11.3.1849