Když bývalo XIX. století

Windischgrätz porazil povstalce u Kampolny

2. březen 1849

Z Vídně, dne 2. Března.
F. M. kníže Windischgrätz porazil spojené povstalce po dvoudenním boji, načež tito velmi rychle na dvě strany couvali. Bojováno bylo dne 26. a dne 27. u Kampolny. Obšírnější zprávy o boji tomto budou následovatii.

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849