Když bývalo XIX. století

Dřevěná děla

27. únor 1849

Z Peště, 27. Února.
Praví se zde, že Košuth v Debrečíně 200 dřevěných děl vrtati dal, protože mnohými porážkami nedůstatek děl vždy větší jest. Zdá se ale, že řeč ta jest vymyšlena, jakkoli myšlénka tato není nová; nebo děl takových měli již Tyroláci roku 1808 v boji s Francouzy. Ostatně praskají děla taková již po třetí, čtvrté ráně.

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849