Když bývalo XIX. století

Upevňování hradu v Břetislavi

28. únor 1849

Z Peště, 28. Února.
Včera zde byli mnohým fiakrům a hospodářům vzati koně k dovežení loďek mostovních za hlavnim vojem. Upevňováním starého hradu v Břetislavi rychle pokračuje se. Dle plánu bude staré stavení rozbořeno a na jeho místě vystavena silná tvrz, též Osecká pevnost upevňuje se.

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849