Když bývalo XIX. století

Emancipační záležitost Židů

24. únor 1849

Z Černovic, dne 24. Února.
Každý zde je dychtiv, jak emancipační záležitost Židů se skončí; neb jakkoli ze stanoviště theoretického ničeho proti emancipací nedá se namítati, podléhá provedení její velikým obtížím, které bude moci nejlépe uvážiti, kdo delší čas v Haliči a Bukovině se zdržoval. Židovstvo v Rakousku, v Čechách a na Moravě jest docela jiné, než židovstvo zdejší.

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849