Když bývalo XIX. století

Připis Windischgrätzův k obecní raddě

28. říjen 1848

Z Vídně dne 28. října.
Vídeňské Noviny podávají tento připis Windischgrätzův k obecní raddě:

V hlavním staně Hetzendorfě dne 26. října 1848. Co dodatek k 3. článku mého provolání od 23. ř. uznal jsem za nutné, určiti tyto osoby, aby mi vydány byly: Předně důmněnlivý polský emissař Bém, který se zcela nepovolaně do Vídeňských záležitostí plete; za druhé bývalý státní podsekretář v uherském ministerstvě Pulszky; za třetí doktor Schulte, a za čtvrlé vrahové ministra války hraběte Latoura. Zároveň stavím všechny aerární a soukromé domy a jmění pod ochranu obecní raddy, a činím ji co nejpřísněji odpovědnou za všechny škody, kleré by drancováním a jinými nájezdy vnitř města na něm zpáchány býti mohly.

Alfred Windischgrätz m. p., polní maršál.

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848