Když bývalo XIX. století

Důstojník hollandské mariny

4. březen 1849

Z Terstu, 4. Března.
Přede včírem sem přišel jeden důstojník hollandské mariny, který v loďstvu rakouském na tři léta službu přijal. Po vypršení času tohoto bude se moci vyjádřiti, zdali v službě rakouské ostati chce, čili nic. Bude prý vésti stavění našich válečních lodí.

Zdroj: Pražské noviny č. 39, 9.3.1849