Když bývalo XIX. století

Generál Sabatelli

4. březen 1849

Z Neapole, 18. Února.
Generál Sabatelli, kterýž před nějakým časem přes Gaëtu a Terst do Holomouce jel, aby poměry vyslanské mezi Neapolskem a Rakouskem obnovill, odebéře se až do Ruska, aby spúsobil spojení Rakouska a Ruska s Neapolskem za příčinou prý podrobení Sicílie.

Zdroj: Pražské noviny č. 39, 9.3.1849