Když bývalo XIX. století

Loďstvo střežící africké pobřeží

3. březen 1849

Z Londýna, 3. Března.
Hume se tázal ministra, zdali loďstvo, střežící africké pobřeží, aby nebyli odváženi černoši do otroctví, ve srozumění s vládou francouzskou, tam na stanovišti zůstane? Lord Palmerston pravil, že posud s francouzskou vládou není ničeho vyjednáno.

Zdroj: Pražské noviny č. 40, 11.3.1849