Když bývalo XIX. století

Dědičné císařství

8. březen 1849

Z Frankfurtu, 8. Března. Včera skončil konstituční výbor revisi ústavy, i rozhodnul se 13 hlasy proti 11 k dědičnému císařství. Direktorium bylo 17 hlasy proti 7 zavrženo. — Rakouský vyslanec v. Schmerling má prý s důvěrniky ostatních německých států sepsati návrh ústavy pro Německo, který pak frankfurtskému sněmu bude předložen.

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849