Když bývalo XIX. století

Nucená půjčka jest již prohlášena

28. únor 1849

Z Říma, 28. Února.
Pád Giobertiho posilnil opět zdejší revoluční vlády. Ale hlavní záležitostí zůstane posud, jak si pomoci z penežné nouze? Nucená půjčka jest již prohlášena. Každý kdo má nic než 2000 skudu ročních příjmů, musí z nich skoro dvě třetiny na zlatě neb na stříbře vládě půjčiti, i dostane za to státní úpisy s úroky 5 ze sta, kterých základem jest veškerá národní mohovitost.

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849